NiCHiRaN
Wie zijn wij?

NiCHiRAN is in 1993 opgericht door Drs. Linda Verheijen, in Leiden afgestudeerd Japanologe, om tegemoet te komen aan de wens van zowel bedrijven als particulieren om in kleinschalig verband les te kunnen krijgen in de Japanse, Engelse of Nederlandse taal. In de loop der jaren is gebleken dat NiCHiRAN in een dermate behoefte voldoet dat er doorgaans, naast Linda, cursussen gegeven worden door vier à vijf andere docenten, stuk voor stuk gekwalificeerd op hun taalgebeid.

De naam NiCHiRAN verwijst naar de twee landen Japan en Nederland (Oranda), de twee gekleurde cirkels in het logo naar de rijzende zon in de vlag van Japan en zijn uitgevoerd in de twee kleuren rood en blauw, die ook resp. in de vlag van het betreffende land voorkomen.